TỔ CHỨC SỰ KIỆN TỪ A ĐẾN Z

                                             
       LYNHAD
giúp các doanh nghiệp một mặt quảng bá thương hiệu và sản phẩm, mặt khác lại tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan truyền thông hay cơ quan công quyền, tăng cường quan hệ có lợi cho các doanh nghiệp.

         
        Chúng tôi lên ý tưởng, kịch bản chương trình, lên danh sách các vật dụng cần có, các nhiệm vụ cần làm để chuẩn bị cho sự kiện và tiến hành, liên hệ với các công ty cần thiết, các khách mời tham gia và gắn bó với sự kiện từ đầu đến cuối chương trình.


          Công việc hoàn thiện một bức tranh của trò chơi ghép hình và người chơi chỉ thành công khi ghép hoàn chỉnh bức tranh đó bằng hàng trăm, hàng ngàn mẩu nhỏ chi tiết. Đẳng cấp của mỗi công ty thể hiện ở chính sự hoàn hảo trong từng tiểu tiết ở mỗi sự kiện họ tổ chức.


Công việc cụ thể gồm có:

  • Ghi nhận các yêu cầu  của khách hàng;
  • Nghiên cứu thương hiệu, thông điệp truyền thông, xác định đối tượng mục tiêu, đề ra mục tiêu của sự kiện; từ đó phát triển ý tưởng chủ đạo cho sự kiện, lên kịch bản cho sự kiện cũng như các đề xuất chi tiết (khung thời gian, địa điểm, các vật dụng, trang thiết bị, dịch vụ cần đến, các nhà cung cấp, các thủ tục pháp lí, nhân sự và ngân sách);
  • Lập kế hoạch cụ thể các công việc cần làm, tính toán dự trù kinh phí, lên kế hoạch các hoạt động diễn ra trong sự kiện ;
  • Thiết lập danh sách và liên hệ khách mời, các nhóm khán giả, nhạc công, diễn viên;
  • Truyền thông cho sự kiện;
  • Quản lý và giám sát các công việc trước và trong sự kiện;
  • Đánh giá sau sự kiện.